Friday, March 4, 2011

Episode/N101

شماره‌ی صدويك مجله‌ی اپيزود منتشر شد
*
*
در شماره‌ی صدويك اپيزود می‌خوانيد: ا
*
*فستيوال زيبایی و نور، حاصل سكوت جادویی مهرداد
*
*كدام ترانه آينه‌ی ماست؟ (نگاهی به ترانه‌هامو پس بده!)ا
*
*ای‌كاش تاريخو می‌شد برگردونم به روز يك (نگاهی به ترانه‌هامو پس بده!)ا
*
*در ستايش سلين ديون
*
*حاجی‌فيروز كجاست؟ پس چرا نمی‌آيد؟
*
*بازخوانی يك پرونده - «نماز»در گفت‌وگو با اسفنديار منفردزاده
*
*انگشت اتهام فقط به سمت كوجی زادوری!!! ا

*
به‌همراه عكس‌های تماشایی و شعر و داستان كوتاه
*
*در شماره‌ی صدويك مجله‌ی اپيزود

*

*
*
چهاردهم اسفندماه 1389 خورشيدی

**