Thursday, September 17, 2009

آزمون درك تصوير

آقای خوب و عزیزم عمر و عزت‌ات زیاد!ا
٭
آزمون درك تصویر گوگوشی-ضرغامی
٭
برگرفته از وب‌سايت آينده‌نيوز
×
٭
داوطلبان عزیز! پس از مشاهده‌ی دقیق تصویر فوق، به سوالات زیر پاسخ دهید:ا
٭
يك) چرا این‌قدر دقیق به این تصویر نگاه كردید؟
×
الف. همین‌جوری
ب. به چشم‌ام آشنا آمد
ج. خیلی آتشین بود!ا
د. به علت اصرار بر مشاهده قادر به پاسخ‌گویی نمی‌باشم.ا
×
دو) این تصویر از چه شبكه وكدام برنامه برداشته شده است؟
٭
الف. وی اُ ای
ب. بی بی سی
ج. پی ام سی
د. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
٭
×
سه) ترجمه‌ی عبارت انگلیسی
Iranian intellectuals, activists stage protest outside U.N
كه در زیر صفحه نوشته شده است، چیست؟
٭
الف.خواننده‌ لس‌انجلسی
ب. 20:30
ج. تجمع اعتراض آمیزفعالان و روشن‌فكران ایرانی مقابل سازمان ملل‌متحد.ا
د. ئه... حمید این كه گوگوش خودمونه. این‌جا چی كار می‌كنه؟
٭
چهار) این تصویر در راستای كدام شعار مسئولان پخش شده است؟
٭
الف. دعوت به آرامش
ب. معناگرایی در رسانه‌ی ملی
ج. احترام به شعور مردم
د. صدا و سیما باید دانشگاه باشد
٭
×
حالا به تصویر زیر اصلن نگاه نكنید و به سوالات بعدی جواب دهید
٭

٭
يك) چرا نتوانستید به این تصویر نگاه نكنید؟

الف. همین‌جوری
ب. به خودم مربوطه
ج. چون كوررنگی دارم
د. چون خوبه!ا
٭
دو) «سناریوی این چند نفر...» چیست؟
٭
الف. فشار به ایران در صحنه‌ی بین‌المللی
ب. فشار به مردم ایران با صحنه‌های بین‌المللی
ج. نمایش صحنه‌های بین‌المللی در داخل ایران
د. هیچ‌كدام. سناریو رو ول كن صحنه را بچسب!ا
×
سه) مناسب‌ترین ماه برای پخش این تصویر را كدام ماه می‌دانید؟
٭
الف. سپتامبر
ب. شهریور
ج. رمضان
د. هر سه مورد فوق
٭
چهار) به نظر شما چرا پخش چنین صحنه‌ای از رسانه‌ی مذكوراشكالی ندارد ولی صحنه‌ی‌ دست دادن خانم مارپل با گروهبان محلی سانسور می‌شود؟
٭
الف. چون خانم مارپل پیره.ا
ب. چون این خانم ایرانیه.ا
ج. چون از پخش تصویر دست دادن خانم مارپل با گروهبان مذكور نمی‌توان هیچ چیزی برای عصبانی كردن كسانی كه به احمدی‌نژاد رای نداده‌اند درآورد.ا
د. چون«داش عزت» ایرونی پسنده!ا
×
پنج) به‌طوركلی از تمام تصویر فوق چه نتیجه‌ای قرار بوده است بگیریم؟
×
الف. كسانی كه حجاب ندارند، اصولن ایرانی محسوب نمی‌شوند.ا
ب. ایران فقط مال این‌طرفی‌هاست و آن‌طرفی‌ها غلط می‌كنند كه در مسائل كشور دخالت كنند.ا
ج. این‌طرفی‌ها هم البته غلط می‌كنند كه زیادی در مسائل كشور دخالت كنند.ا
د. به‌طور كلی خفه شو!ا
×
×
بيست‌وششم شهريورماه 1388 خورشيدی
×
×