Tuesday, June 23, 2009

شهره آغداشلو

شهره آغداشلو و بيان هنرمندانه و تاثيرگذارش از حوادث خون‌بار ايران
×
×
×
در اين برهه از تاريخ سرزمين‌مان‏، كه شرايط تاريخی بسيار حساسی است آن‌چنان كه حتا خنثاترين و بی‌تفاوت‌ترين هنرمندان هم كه از خواندن ترانه‌های سياسی خوش‌شان نمی‌آيد و وطن خود را جايی می‌دانند كه بتوانند در آن‌جا آواز بخوانند نيز ناگهان به فكر پس گرفتن رای افتاده‌اند!! درشرايطی كه مزدوران نظام دختری جوان را در مقابل چشمان‌ پدرش به قتل می‌رسانند و هزاران هزار جوان ايرانی و مردم آزاد‌ی‌خواه ايران، جان‌شان را كف دست‌شان گذاشته‌اند تا ايران و ايرانی را به آزادی برسانند، در چنين موقعيتی بايد از هنرمند ايرانی خانم شهره آغداشلو سپاس‌گزاری كرد كه در اين شرايط حساس تاريخی از شهرت جهانی خود به نفع آزادی ايران و مردم ايرانی بهره می‌گيرد.ر
×
جهان، شهره آغداشلو را به واسطه‌ی باز‌ی‌های سينمايی درخشان‌اش می‌شناسد. او كسی‌ست كه به مدد هنر و تلاش و استعداد خود، نامزد دريافت جايزه‌ی اسكار شد و نام ايران را در سينمای جهان به ثبت رسانيد و شهره اينك بار ديگر ايرانی بودن و وطن‌دوستی خود را ثابت كرده، او به اثبات رسانيده كه بانويی وطن پرست به معنای واقعی است.ر
×
شهره آغداشلو اين روزها مداوم در رسانه‌های مختلف جهانی به گفت‌وگو در باره‌ی وقايع اخير ايران مشغول است. رسانه‌های جهان به واسطه‌ی‌ شهرت او و اين‌كه می‌دانند شهره يك بازيگر ايرانی است به سمت‌اش می‌روند و او چه با احساس و چه واقع‌بينانه به توضيح وقايع و فجايع ايران می‌نشيند.ر
×
شهره آغداشلو روز گذشته نيز در سی‌ان‌ان و در تازه‌ترين مصاحبه‌ی خود با اين رسانه‌ی‌ بين‌المللی، آن‌چنان با احساس از وقايع اخير ايران حرف زد كه مجری برنامه را به گريه واداشت. شهره می‌گفت جوانانی كه در ايران بی‌گناه و فقط به دليل آزاد‌ی‌خواهی كشته می‌شوند، هم‌سن‌‌های دختر وی هستند و او نمی‌تواند در مقابل اين‌همه بی‌عدالتی و ظلم ساكت بنشيند.ر
×
فيلم تازه‌ی‌ شهره آغداشلو با نام سنگ‌سار ثريا.م كه تاريخ اكران‌اش با وقايع اخير ايران هم‌زمان شده، گوشه‌ای ديگر از تلخی‌ها و بی‌عدالتی‌ها را در ايران به نمايش می‌گذارد. گفته می‌شود غيرايرانی‌ها از اين فيلم بسيار استقبال كرده‌اند و از طريق اين فيلم، جنبش آزاد‌ی‌خواهی مردم ايران را بهتر درك و حس می‌كنند.ر
×
شهره آغداشلو كه خود كاراكتر زهرا را در اين فيلم برعهده دارد گفت: امروز هزاران هزار زهرا در خيابان‌های ايران در مقابل زورگويان آدم‌كُش مقاومت می‌كنند و می‌خواهند سرنوشت تلخ‌شان از طريق خبرنگاران خارجی برای دنيا بازگو شود.ر
×
می‌باليم به هنرمندی چون شهره آغداشلو كه از اعتبار جهانی خود به سود مردم هم‌وطن‌اش بهره می‌گيرد.ر
×
می‌باليم به شهره آغداشلو كه با احساس و بيان هنرمندانه‌ی‌ خود، وقايع و فجايع اخير ايران را برای جامعه‌ی بين‌المللی بازگو می‌كند.ر
×
بازگو كردن وقايع خون‌بار اخير ايران توسط سرويس‌های خبری رسانه‌های جهانی، فقط در حد مخابره‌ی خبر و اطلاع‌رسانی است و توضيح و تفسير اين خبرها توسط كارشناسان، در حد آگاه كردن مردم از چه‌گونه‌گی رُخ دادن وقايع اخير است. اما اين‌كه يك هنرمند ايرانی چون شهره آغداشلو در مقابل دوربين‌های ‌جهانی بنشيند و با گفتار و احساس هنرمندانه‌ی خود، آن‌چه كه در ايران می‌گذرد را برای جهان بازگو كند، بی‌شك تاثيری فراتر بر جهانيان خواهد گذاشت.ر
×
جای سپاس دارد كه شهره آغداشلو شهرت جهانی‌اش را صرفن صرف مسايل مالی و شخصی نكرده و اين شهرت را فرصتی مناسب دانسته تا به سرزمين و هم‌سرزمينان‌اش بپردازد و اين شجاعت را دارد كه باورهای سياسی خود را به صراحت عنوان كند.ر
×
دورد بر شهره آغداشلو كه هنرمندی مبارز و وطن‌دوست است كه از داخل خانه‌اش بيانيه صادر نمی‌كند بلكه در رسانه‌های مختلف جهانی و نيز رسانه‌های ايرانی حضور می‌يابد و سخن می‌گويد. او با اين‌كه در خيابان‌های ايران حضور ندارد اما با اين كار تاثيرگذاری كه انجام می‌‌دهد مثل اين است كه خود در تظاهرات ايران حضور فيزيكی دارد.ر
×
و درود و سپاس از همه‌ی‌ هم‌وطنان عزيز خارج از كشور كه با تجمع‌های خود در مقابل سفارت ايران در كشورهای مختلف و نيزمكان‌های ديگر، صدای آزاد‌ی‌خواهی و مظلوميت مردم ايران را به گوش جهانيان می‌‌رسانند.ر
×
هم‌دردِ هم‌درديم با تو ای هم‌وطن! كه عزيزت را در خيابان‌های به آتش وخون كشيده شده‌ی ايران، از دست داده‌ای... درود بر روان پاك آزاد‌ی‌خواهان به خون خفته‌ی ايران ... درود به روان پاك و نام هميشه زنده‌ی ‌ندا و نداها.
ر
×
×
يكم تيرماه 1388 خورشيدی
×
×