Saturday, July 25, 2009

گفت‌وگويی متفاوت با مهرداد - بخش سوم

٭
گفت‌و‌گوی چهارپايگاه اينترنتی با مهرداد
*
بخش سوم
٭
٭
٭
آنسه: در مقايسه با سال‌های گذشته، توليد موسیقی در خارج از ايران سير نزولی داشته كه دلايل مختلفی هم برای آن ذكر می‌شود، پرسش من اين است كه عواقب اين سير نزولی به كجا خواهد انجاميد؟
٭
مهرداد: حتمن توليد موسیقی در خارج از كشور سير نزولی داشته. عوامل اين سير نزولی اول سايت‌های دانلود موسیقی، دوم كاپی قاچاق و سوم توليد بد و يا متوسط توسط كسانی ‌كه اين كار را به خوبی بلد نيستند، است. آينده‌ی درخشانی در انتظار موسیقی خارج از كشور نخواهد بود.ا
٭
توليد كمپانی‌های موسیقی تقريبن به صفر رسيده، آلبوم هيچ هنرمندی را نمی‌خرند، چرا كه قدرت خريدشان با توجه به درآمد تقريبن صفرشان كم شده. وقتی كمپانی قدرت خريد نداشته باشد آوازخوان، شاعر و آهنگ‌ساز نيز قدرت توليدشان را از دست می‌دهند. اگر كار تازه هم توليد می‌شود حتمن هزينه‌اش را خود آوازخوان تقبل می‌كند و هيچ درآمدی نيز از توليد اين‌كار ندارد، فقط تلاش می‌كند ويترين كار هنری‌اش را تازه نگه دارد.ا
٭
آوازخوان بايد با اجرای چندين كنسرت تازه، به بخشی از پولی كه خرج كرده برسد. حالا خودتان حدس بزنيد با توجه به هزينه‌ی سنگينی كه برای زنده‌گی روزمره لازم است كار به كجا خواهد كشيد!؟
٭
به نظر می‌رسد هنرمندان بايد در كنار كار هنری‌شان به كار ديگری نيز بپردازند تا بتوانند با كسب درآمد از كار دوم، زنده‌گی كنند و با درآمد كنسرت‌ها به ضبط آلبوم بپردازند. از بين بردن موسیقی در غربت همان طرحی‌ست كه چندی پيش عرض كردم توسط نظام مردم‌كُش پياده شد و شك نكنيد وقتی خيال‌شان از بابت توليد خارج از كشور راحت شد، هنرمندان داخل كشور را هم سروقت سركوب خواهند كرد.ا
٭
وقتی موسیقی در غربت را به‌کلی نابود كردند آن‌وقت نيازی هم به توليد داخلی نخواهد داشت و هر کسی كه اسم ترانه و موسیقی پاپ را بياورد را سنگ‌سار خواهند كرد.ا
٭
تنها راه نجات موسیقی در غربت، مقابله با سايت‌های دانلود و آگاه كردن مردم از عواقب كاپی غيرمجاز و زيان‌هايش برای هنرمندان خواهد بود. اميدوارم با همت هنرمندان و مردم از اين راه سخت گذر كنيم.ا
٭
٭
آنسه: آيا ضبط ترانه‌های ملی- ميهنی و ترانه‌های سياسی در شرايطی كه اينك در آن قرار گرفته‌ايم می‌تواند در حمايت از بچه‌های ايران موثر باشد؟ هنرمندان ما در چنين شرايطی بايد چه كاری انجام بدهند كه فقط اين‌كه بگويند «او هم كاری كرده است» نباشد، چه كاری بايد انجام بدهند كه نام‌شان به‌عنوان يك هنرمند متعهد و تاثيرگذار در تاريخ ثبت شود؟ و هنرمندان هر كشوری به‌جز ايران، اگر چنين اتفاقی برای‌شان می‌افتاد چه كار می‌كردند؟
٭
مهرداد: ضبط ترانه‌های آزادی‌خواهانه یکی از راه‌كارهای حمايت از بچه‌های ايران است. گفتم كه بايد ترانه‌هایی باشند كه برای نظام توليد خطر بكنند، ترانه‌هایی كه درد دل امروز بچه‌های ميهن باشد.ا
٭
اما من پيشنهادی دارم برای همه‌ی هنرمندانی كه اين روزها كاری جز حمايت از مردم ايران ندارند. من پيشنهاد ‌می‌كنم اگر ‌می‌خواهيم در كنار بچه‌های ميهن باشيم و تاريخ، روزی از اين رخداد بزرگ در جهت كمك به آزادی ميهن ياد كند، با اعلام تاريخ مشخص همه به ايران بياييم.ا
٭
فكرش را بكنيد كه رسانه‌ها اعلام كنند كه يك هواپيما در اين تاريخ در فرودگاه تهران به زمين خواهد نشست كه در اين هواپيما هنرمندان محبوب مردم ايران حضور دارند. برای قرار گرفتن در صف اول تظاهرات آزادی‌خواهان و برای مبارزه با ظلم و ستم به ايران سفر كرده‌اند و همه‌ی خطرهای احتمالی را به جان خريده‌اند تا در كنار مردم باشند.ا
٭
من به شما قول می‌دهم هيچ حرکتی و ضبط هيچ ترانه‌ای به اندازه‌ی اين حضور آزادی‌خواهانه تاثير نخواهد داشت. اين زيباترين و صادقانه‌ترين و مردمی‌ترين حرکتی‌ست كه هنرمندان دور از وطن برای مردم‌شان و برای آزادی ميهن‌شان می‌توانند انجام دهند.ا
٭
من گمان نمی‌كنم هنرمندان هيچ كجای جهان سكوت می‌كردند و به صف مبارزاتی مردم كشورشان نمی‌پيوستند. شك ندارم كه هنرمندان همه جای جهان با استفاده از شهرت و محبوبيت و خلاقيت‌شان می‌توانند مهم‌ترين نقش را برای آزادی ميهن‌شان بازی كنند.ا
٭
٭
آنسه: مهرداد جان! شما هنرمندی هستيد كه در جنگ ايران و عراق برای وطن‌تان جنگيديد كه اين سبب بالاتر رفتن ارزش‌های انسانی شماست، چون فقط حرف نزديد، بلكه مردانه وارد ميدان كارزار شديد و از خاك سرزمين‌تان در مقابل دشمن دفاع كرديد. و نيز هنرمندی هستيد كه از همان آغاز كار هنری‌تان هميشه در صحنه‌ی ‌فعاليت‌های سياسی حضور داشتيد و نه فقط در شرايط ويژه برای وطن‌تان و مردم‌تان ترانه خوانديد و فعال بوديد، بلكه كار هنری‌تان را هميشه به همين روال پيش برديد و در بيش‌تر تجمعات و گردهمایی‌های سياسی حضور داشتيد. از ديدگاه هنرمندی مثل شما كه عشق به وطن‌اش را به شكل عملی نشان داده، بهتر است چه نوع تفكری بر ايران حكومت كند؟
٭
مهرداد: وقتی از جنگ ايران و عراق حرف می‌‌زنيد به ياد جوانانی كه از خاك ميهن‌شان و از ناموس‌شان دفاع كنند و به ياد مادران داغدار و بچه‌های يتيم، اين همه مفقودالاثر، اين همه معلول جنگی می‌‌افتم كه برای خاك وطن‌شان چه كردند. من اصلن كاری نكردم كه خودم را وطن‌پرست بنامم. سال‌ها پيش جوانان وطن با خون‌شان از خاك وطن دفاع كردند و امروز با خون‌شان بايد از حق خودشان دفاع كنند. انگار سرنوشت جوانان ايران و مادران‌شان خون‌دادن و داغداری‌ست!!ا
٭
كمترين حق مردم ايران آزادی‌ست. كشور تك‌حزبی، حتمن كشور آزادی نخواهد بود. بايد احزاب آزادانه حق فعاليت و اظهار نظر داشته باشند. بايد نماينده‌گان واقعی مردم در راس كار قرار بگيرند. بايد اديان حامی حقوق واقعی مردم باشند و رهبران‌شان كه مورد اعتماد مردم هستند. چشم‌شان را به روی حقيقت نبندند تا مبادا کسی به نام دين و خدا به حقوق مردم تجاوز كند. دين را وسيله نكند تا حق نفس كشيدن را از مردم سلب كند.ا
٭
بايد همانند تمامی كشورهای پيشرفته‌ی‌ جهان آزادی رسانه‌های تصويری و نوشتاری را در كشورمان تجربه كنيم. زندان‌ها را فقط برای كسانی كه به حقوق مردم تجاوز می‌كنند بسازند نه برای كاربلدان و روشن‌فكرانی كه هدف‌شان خدمت به كشور است. بی‌كاری و اعتياد را ريشه‌كن كنيم با شناخت و كشف استعدادهای سرشاری كه می‌تواند برای كشورمان افتخار بيافريند، امكان رشد اقتصادی و فرهنگی برای كشورمان فراهم كنيم.ا
٭
با كشتار مردم و سركوب استعدادها هرگز به روشنایی نخواهيم رسيد.ا
٭
٭
آنسه: شما انسان بسيار متواضعی هستيد كه ‌می‌‌گوييد كاری برای وطن نكرده‌ايد درحالی‌كه شما هم جزو همان جوانانی بوديد كه با حضورتان در جبهه‌ی جنگ از خاك ميهن‌تان و از مردم‌تان دفاع كرديد و اين عمل شما بسيار ارزش‌مند است چرا كه در رهايی ايران از دست دشمن و دفاع از خاك ميهن‌تان به‌طور مستقيم و عملن سهيم بوده‌ايد و نه فقط با حرف و كلام.ا

آيا فكرمی‌‌كنيد پيروزی يا حضور آقای موسوی، سبب تغييرات اساسی درسيستم حاكم بر ايران خواهد شد؟ يا اين‌كه آقای موسوی بهانه‌ای برای دهن‌كجی مردم به نظام حاكم است؟
٭
مهرداد: انتخاب و يا حضور آقای موسوی هيچ تغيير اساسی در كشور به‌وجود نخواهد آورد. آقای موسوی هيچ حرکتی خلاف نظام جمهوری اسلامی نمی‌تواند بكند. تصميم گيرنده‌ی نهایی رهبر است كه با حمايت سپاه پاسداران و بسيج و شورای نگهبان، عملن هيچ اختياری را به رييس جمهور نخواهد داد و اگر خلاف نظر رهبری حركت كند حتمن به تير غيب گرفتار خواهد آمد.ا
٭
به ياد داشته باشيد كه آقای موسوی نيز خودش از حاميان نظام است و در سخنرانی‌هايش بارها شنيده‌ايد كه خود را مطيع رهبر می‌داند و اين یعنی احمدی‌نژاد يا هر كس ديگر. پس تفاوت زيادی بين آقای احمدی‌نژاد و آقای موسوی نمی‌بينم و به نظر می‌رسد كه مردم جان به لب شده‌اند و به زبان و روش خودِ نظام دارند با اين نظام مبارزه ‌می‌كنند.ا
٭
وقتی می‌گويم به زبان خودشان یعنی اين‌كه حرفی از تغيير نظام نمی‌زنند، مرگ بر جمهوری اسلامی نمی‌‌گويند و یکی از خودشان را انتخاب كرده‌اند و می‌جنگند. اين هوشمندانه‌ترين نوع مبارزه با رژیمی‌ست كه با شمشير دين و مذهب گردن ‌می‌زند، به هيچ‌كس هم رحم نخواهد كرد، خدا را وسيله ‌می‌كند و گردن می‌زند.ا
٭
پس به نظر می‌رسد مردم برای شروع مبارزه ‌می‌دانند چه ‌می‌كنند و زبان اين رژيم را بلدند.ا×
×
آنسه: به نظر شما ايرانيان مقيم خارج از كشور در اين سال‌های غربت‌نشینی، رهبری كه به او اعتقاد داشته باشند را در خارج از ايران پيدا كرده‌اند؟
٭
مهرداد: متاسفانه در خارج از كشور به دلايل متعدد هيچ چهره‌ی موجهی برای رهبری وجود ندارد كه اكثريت مردم به او اعتقاد داشته باشند و از او پيروی كنند. چند دسته‌گی یکی ‌از عواملی‌ست كه باعث شده اتحاد ملی در خارج از كشور به‌وجود نيايد.ا
٭
مهم‌ترين بخش اين قضيه اين‌جاست كه هيچ‌كس موافق نظام فعلی نيست اما اتحادی هم در كار نيست. نااميد شدن مردم از چهره‌های سياسی، عدم اعتمادشان به رسانه‌ها، هنرمندان و سرخورده‌گی از كسانی‌كه بارها و بارها وطن را دكانی برای درآمد بيش‌تر كردند، باعث شده مردم به هيچ‌كس اعتماد نكنند، درحالی ‌كه كسانی بودند كه می‌توانستند گزينه‌‌ی خوبی برای اين رهبری باشند تا مردم، رسانه‌ها و هنرمندان را هدايت كنند، اما به دليل همان چند دسته‌گی هيچ‌وقت اين اتفاق نيفتاد.ا
٭
اين درحالی‌ست كه اتحاد ملی در خارج از كشور می‌توانست كمك بسياری به جنبش آزادی‌خواهی در ايران بكند. شايد تجربه‌ی‌غربت‌‌نشینی را نداشتيم و شايد هم غرور بيش‌از حد باعث اين چند دسته‌گی ‌در بين غربت‌نشينان شد.ا
٭
٭
آنسه: آيا از ديدگاه شما بازتاب‌های محافظه‌كارانه توسط مردم و رسانه‌ها و هنرمندان در خارج از كشور مشاهده شده است؟
٭
مهرداد: حتمن ديده شده. به نظر می‌رسد ترس از نظام در خارج از كشور بيش‌تر از داخل ديده می‌شود، از رسانه‌های تصويری گرفته تا هنرمندان و مردم. البته بايد عرض كنم درصد قابل توجهی هم هستند كه با جان و دل برای مردم و كشورشان دل می‌سوزانند. رسانه‌هایی هستند كه حقيقت را می‌گويند و ايرانی‌هایی هم هستند كه با جان و دل به تظاهرات می‌روند و می‌خواهند صدای فرياد مردم داخل كشور باشند.ا
٭
دلايل اين محافظه‌كاری نيازمند بحثی مفصل است كه حتمن روزی به آن خواهيم پرداخت. اما من گمان ‌می‌كنم مردم داخل كشور راه‌شان را پيدا كرده‌اند و با تبليغات غلط يا گمراه‌كننده از مسيرشان خارج نمی ‌شوند.ا
٭٭
اگر روزی منافع شخصی را فدای منافع ملی كرديم، بايد جشن بزرگی برپا كنيم و مطمئن باشيم قدمی بزرگ رو به آزادی كشور برداشته‌ايم.ا
٭
اين محافظه‌كاری كه شما به‌درستی به آن اشاره كرديد نشات گرفته از منافع شخصی‌ست كه مردم ايران هم بسيار هوش‌مندانه به آن پی برده‌اند.ا
٭
٭
آنسه: مهرداد عزيز! با سپاس بی‌‌كران از شما كه در كمال تواضع و صميميت و حوصله در اين گفت‌وگوی طولانی شركت كرديد و به پرسش‌های مطرح شده، با شهامت و با اعتماد به‌نفس كامل و بسيار هنرمندانه پاسخ گفتيد. برای شما هنرمند نازنين و خانواده‌ی‌ گرامی‌تان خوش‌رنگ‌ترين روزها را آرزومنديم. باز هم از صبر و حوصله‌تان سپاس‌گزارم.ا
٭
٭
آنسه - سوم امرداد ماه 1388 خورشیدی
٭