Wednesday, April 21, 2010

یک آسمان ترانه

از آسمان
*
زلال‌ترین آواز می‌بارد
*
برای تشنه‌گی حنجره‌ی خاک
*
*
*
یکم اردیبهشت‌ماه 1389 خورشیدی
*