Sunday, August 23, 2009

ترانه‌ی تازه

ترانه‌ی تازه‌ی «بدون! ايران نمی‌ميره»ا
٭
ليلا فروهر
٭
٭
ليلا فروهر اين‌روزها از سرزمين‌اش می‌خواند، از سرزمين ملتهب، مبارز و مقاوم‌اش. ترانه‌ی«بدون! ايران ‌نمی‌ميره» تازه‌ترين ترانه‌ی‌ ليلاست كه آن را به مبارزان راه آزادی تقديم كرده است.ا
٭
اين هنرمند مردمی كه هيچ‌گاه وابسته‌گی به هيچ حزب و گروه و دسته‌یی نداشته و همواره خواهان آزادی سرزمين‌اش بوده است، در برنامه‌های اخير خود، مردم‌اش را به اتحاد و هم‌بسته‌گی و حمايت از جنبش خودجوش مردم ايران تا رسيدن به آزادی دعوت كرده است.ا
٭
ا«بدون! ايران نمی‌ميره» به زودی از طرف كمپانی «كلتكس» به شكل «دی‌وی‌دی» به بازار عرضه خواهد شد.ا
٭
ا«فریبا فروهر» مديرلايق برنامه‌های هنری«لیلا» در تهیه‌ی این ترانه‌ نيز چون همیشه يار مهربان خواهرش بوده است.ا
٭
قابل ذكر است كه در ساعات اولیه‌ی پخش این ترانه از تلویزیون و نيز انتشار آن در اینترنت، نام این ترانه، بسيار سريع به سرلیست موتورهای جست‌وجوگر ارتقا یافت.ا
٭
ترانه‌ی«بدون! ايران نمی‌ميره» به صورت قانونی بر روی اينترنت قرار گرفته و در سايت آيتون با پرداخت يك دلار، قابل خريد و دانلود است.ا
٭
لیلا در ارتباط با ترانه‌ی «بدون! ايران نمی‌ميره» می‌گوید: بغض سنگینی در یکی دو ماه گذشته در گلویم به وجود آمده بود که با این ترانه توانستم این بغض را بشکنم. باید برای جوانانی که با دست خالی در برابر گلوله‌ی ستمگران ایستاده اند کاری می‌کردم که بیانگر مبارزات و قهرمانی‌های جوانانی باشد که برای رسيدن به آزادی، مشت گره می‌کنند و جان نثار می‌کنند، می‌میرند تا ایران عزیزمان زنده بماند.ا
٭
كنسرت تازه‌ی ليلا فروهر نيزبه تاريخ سی‌ام آگست در يونيورسال هيلتون لس‌انجلس برگزار ‌می‌شود. اين كنسرت پيامی خيرخواهانه و نوع‌دوستانه با خود به همراه دارد، همه‌ی درآمد اين كنسرت به سازمان غيرانتفاعی«پرشين ری‌لايف سنتر» جهت امور خيريه اهدا خواهد شد.ا
٭
نكته‌‌ی قابل ذكر اين‌كه اين نخستين بار نيست ليلا چنين كاری می‌كند، او بارها و بارها به بهانه‌های مختلف، ياری‌گر موسسه‌های خيريه بوده است.ا
×
٭
يكم شهريورماه 1388 خورشيدی
٭
٭